DNF Kullanılabilir Komutlar
DNF Kullanılabilir Komutlar
Temel yöntemlerde DNF, paketleri aramak, kurmak veya kaldırmak için hemen hemen YUM olarak kullanılabilir. DNF komutları şunlardır: autoremove
dnf [seçenekler] autoremove
Kullanıcı tarafından yüklenen paketlerin bağımlılıkları olarak kurulan ancak bu paketin silinmesi ile artık 'bağımlılığı olmayan' gereksiz paketleri sistemden kaldırır. check-update
dnf [seçenekler] check-update [paket-isimleri...]
paket-isimleri kısmında belirtilen paketlerin güncellemelerinin etkileşimli olarak kontrol edilip edilmediğini sorgular. Sisteminiz için herhangi bir güncelleme olup olmadığı kontrol edilir. DNF çıkış kodu, güncellemeler mevcut olduğunda 100 olur ve güncellemelerin bir listesi basılır, aksi takdirde 0, bir hata oluşursa 1 olacaktır. Yüklü bir paket için yeni sürüme sahip olduğunuzu ve sonraki dnf güncellemesinin yükleyeceğini ima etmediğini lütfen unutmayın. Aradaki fark, dnf yükseltmesinin tüm bağımlılıkların ve diğer kısıtlamaların sorgulanmasını sağlamış olmasıdır. clean Geçerli olarak etkinleştirilen depolar için geçici dosyaların temizlenmesini gerçekleştirir.
dnf clean dbcache
Depo meta verilerinden oluşturulan önbellek dosyalarını kaldırır. Bu, DNF'yi bir dahaki sefer çalıştırıldığında önbellek dosyalarını yeniden oluşturmaya zorlar.
dnf clean expire-cache
Her bir repo için meta veri ve yansıma listeleri indirildiğinde, yerel çerez dosyalarını kaldırır. DNF, bir sonraki kullanılışında her repo için önbelleği yeniden doğrulayacaktır.
dnf clean metadata
Depo meta verilerini kaldırır. Bunlar, DNF'nin paketlerin uzaktan kullanılabilirliğini belirlemek için kullandığı dosyalardır. Bu seçeneği kullanmak, DNF'nin bir dahaki sefer çalıştırıldığında tüm meta veriyi indirmesini sağlar.
dnf clean packages
Önbellekte saklanan paketleri sistemden kaldırır.
dnf clean plugins
Etkin tüm eklentilere, önbelleğe alınan verileri ortadan kaldırmasını söyler.
dnf clean all
Yukarıdakilerin hepsini yapar. distro-sync
dnf distro-sync [paket-isimleri...]
Gerekli güncellemelerden biri olarak, seçilen yüklü paketleri, etkinleştirilmiş herhangi bir depodan mevcut en yeni sürümle eşleşecek şekilde günceller. Herhangi bir paket verilmezse, yüklü olan tüm paketler dikkate alınır. downgrade
dnf [seçenekler] downgrade [kurulu-paket-isimleri..]
Paket deposunda mevcut ise, belirtilen paketleri kurulu olan sürümlerinin bir önceki sürümüne indirir. Sürüm verildiğinde, yüklü paketin sürümünden daha düşükse, hedef sürüme indirgenir. group Gruplar sanal paket koleksiyonlarıdır DNF kullanıcıların seçtikleri ('işaretlenmiş') grupları takip eder ve oluşan paketleri basit komutlarla idare edebilir.
dnf [seçenekler] group
Kaç adet grubun kurulu ve kaç adet grubun kullanılabilir olduğuna dair genel sorgulama komutudur.
dnf [seçenekler] group info grup-ismi
Bir gruptaki paketlerin listesini basar. -v kullanıldığında hangi paketlerin hangi repoda yüklü veya kullanılabilir olduğunu gösterir.
dnf [seçenekler] group install grup-ismi
Belirtilen grubun içerdiği paketleri yükler.
dnf [seçenekler] group list grup-ismi
Eşleşen tüm kurulu veya mevcut grupları listeler. Hiçbir şey belirtilmemişse, bilinen tüm grupları lister. Kayıtlar, comps.xml dosyasında tanımlanan display_order etiketi ile sıralanır.
dnf [seçenekler] group remove grup-ismi...
Belirtilen grubun içerdiği paketlerin tamamını kaldırır.
dnf [seçenekler] group upgrade grup-ismi
Belirtilen grubun içerdiği tüm paketleri günceller. Gruplar herhangi bir pakette fiziksel olarak işlem yapmadan yüklenebilir veya kaldırılabilir. help
dnf help [komut]
Tüm komutların yardım metnini görüntüler. Bir komut adı verilirse o zaman sadece o komut için yardım görüntülenir. history Geçmiş komutu, kullanıcının geçmişteki işlemlerde neler olduğunu görüntülemesine ve bu bilgilere göre hareket etmesine olanak tanır.
dnf history [list] [paket-ismi-veya-tablo-satır-numarası...]
Varsayılan geçmiş işlemi, tabloda verilen işlemler hakkında bilgi listeler. paket-ismi-veya-tablo-satır-numarası kısmında örneğin satır numarası olarak 1 girilirse tablonun ilk sırasındaki işlem hakkında bilgi listeler. Eğer paket adı belirtirseniz, tablo içerisindeki belirtilen paket hakkındaki bilgileri listeler. İşlem belirtilmediğinde bilinen tüm işlemleri listeler. Makale çok uzun olmaması nedeniyle ikiye bölünmüştür. [ DNF Kullanılabilir Komutlar Devamı] sayfasından diğer komutlarla ilgili tanımları okuyabilirsiniz.