LAMP Kurulumu
LAMP Kurulumu
Bu makale Fux Workstation, Fux Server ve Fux Minimal için LAMP kurulumu'nu kapsar. Apache - MySql - Php kurulumlarını sırası ile yaparak, yapılandıracağız. Paket kurulumlarını yapabilmek için root haklarına sahip olmanız gerekir. Bir terminal açarak root haklarını alıyoruz.
su parola
Apache Kurulumu Aşağıdaki komutla apache (httpd) kurulumu gerçekleştiriyoruz.
dnf install httpd
Apache kurulumu tamamlandık'tan sonra bilgisayar önyüklenirken çalışması için; başlangıç servisleri'ne ekliyoruz.
systemctl enable httpd.service
Hemen ardından apache servisi'ni başlatıyoruz.
systemctl start httpd.service
Tarayıcınız'ın adres satırına "localhost" yazdığınız'da aşağıdaki sayfayı görüyorsanız. Bu, Apache sorunsuz çalışıyor anlamına gelir. MySQL Kurulumu Aşağıdaki komutla MySQL kurulumu gerçekleştiriyoruz.
dnf install mariadb mariadb-server
Kurulum tamamlanınca servisi başlatıyoruz.
systemctl start mariadb.service
Güvenli yapılandırma başlatacağız. Bu şekilde MySQL root parolasını değiştirebilir ve başka ayarlar yapabiliriz. Aşağıdaki komutla işlemi başlatıyoruz.
mysql_secure_installation
Kurulum ekranında bize önce MySQL root parolası'nın değiştirilip - değiştirilmeyeceğini soruyor. [y] girişi yaparsak yeni parolayı belirleyebiliriz. [n] girişi yaparsak var olan root parolanız MySQL root parolası olur. Bu adımdan sonra sırasıyla: Kayıtlı olmayan kullanıcılar test amaçlı erişim sağlayamasınlar diye Remove anonymous users? [Y/n] ENTER diyoruz. Ağ üzerinden şifreyi dene/bul yapamasınlar diye Disallow root login remotely? [Y/n] ENTER diyoruz. Test amaçlı veritabanı işinize yaramayacaksa eğer Remove test database and access to it? [Y/n] ENTER diyoruz. Ve bu işlemler uygulansın Reload privilege tables now? [Y/n] ENTER diyoruz. Thanks for using MySQL. işlemler tamamlanınca bilgisayar önyüklenirken çalışması için; başlangıç servisleri'ne ekliyoruz.
systemctl enable mariadb.service
Apache servisi'ni yeniden başlatmalıyız. Aksi halde yaptığımız ayarlar aktif olmaz.
systemctl restart httpd.service
Php Kurulumu Aşağıdaki komutla php paketleri'nin kurulumu'nu tek seferde gerçekleştiriyoruz.
dnf install php php-gd php-cli php-dbg php-fpm php-gmp php-pdo php-xml php-imap php-intl php-ldap php-odbc php-snmp php-soap php-tidy php-devel php-mssql php-pgsql php-bcmath php-common php-mcrypt php-pspell php-recode php-xmlrpc php-enchant php-mysqlnd php-opcache php-process php-embedded php-mbstring php-interbase php-pecl-jsonc php-pear curl curl-devel libmcrypt
Güvenlik Duvarı Ayarları Kurulum tamamlandık'tan sonra güvenlik duvarı ayarlarını yapıyoruz. Bilgisayarımız'ın 80 portu, http ve 443 portu https protokollerinin güvenlik duvarına takılmaması gerekli! http ve https protokollerine izin veriyoruz.
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
Güvenlik duvarı servisi'ni yeniden başlatıyoruz ki yaptığımız değişiklikler aktif olsun.
firewall-cmd --reload
Bu işlem'de tamamlandık'tan sonra "/var/www/html" dizini'ne kullanıcı oturumun'da dosya ve dizin oluşturabilmeniz ve sunucunuz'da çalışırken hatalarla karşılaşmamanız için gerekli izinleri vermelisiniz. # Bu komut sunucular için uygun değildir! # Ancak Yerel bilgisayarınızda rahat çalışabilmek için uygulayabilirsiniz.
chmod 777 -R /var/www/html
Bu işlemle birlikte artık sunucu'nuz kullanıma hazır durumda. PhpMyAdmin Kurulumu Sunucunuz'da phpMyAdmin kullanmak isterseniz kurulumu'nu aşağıdaki komutla yapabilirsiniz.
dnf install phpmyadmin
Kurulum tamamlandık'tan sonra Apache servisi yeniden başlatıyoruz.
systemctl restart httpd.service
Tarayıcınız'ın adres satırı'na "localhost/phpMyAdmin" yazarak giriş arayüzüne ulaşabilirsiniz. MySQL kurulumu'nda root parolası'nı değiştirmediyseniz. Kullanıcı Adı = root Parola = root parolanızdır.